Úvod

Cieľom občianskeho združenia Lorien je pomoc znevýhodneným deťom, mládeži a rodinám. Náplňou činnosti združenia sú aktivity zamerané na osobnostný rozvoj detí a mládeže, prevenciu rizikového správania a poradenstvo rodinám.

Členovia občianskeho združenia Lorien deťom a mladým ponúkajú bezpečné priateľské vzťahy a pozitívny vzor. Osobnosť a zručnosti sociálne znevýhodnených detí rozvíjajú pomocou zážitkovej pedagogiky na skupinových stretnutiach a výletoch. Zároveň organizujú pobyty pre rodiny zamerané na rozvoj ich vzťahov.

Občianske združenie Lorien sa venuje tiež vzdelávaniu odborníkov a dobrovoľníkov, ktorí pracujú so znevýhodnenými deťmi a mládežou.

EnglishPodporujú nás